Een retraite in een klooster

binnentuin Lioba klooster

Leven in de 21e eeuw

Nog nooit hebben we zoveel kennis tot ons kunnen nemen als in de 21e eeuw. Via kranten, TV en sociale media komt het nieuws van over de hele wereld naar ons toe. Begrijp me wel; dit is op zich niet verkeerd. Het kennis nemen van wat er gaande is leidt tot een bewuster leven. Maar we moeten er tegelijkertijd voor oppassen onszelf niet te verliezen in alle berichtgeving over rampspoed, oorlogen en ander slecht nieuws. Het is ook belangrijk op tijd weer naar binnen te keren, ons af te stemmen op onszelf en wat echt belangrijk voor ons is. En ook ‘gewoon’ genieten van de kleine dingen….!

klooster retraite zuster door gang

Jezelf terugtrekken

Het Nederlandse woord ‘retraite’ komt van het Franse woord ‘retraiter’ = terugtrekken. Even afstand nemen van alles, jezelf weer opladen, afstemmen op wat echt belangrijk voor je is. Gezien de belangstelling voor retraites kun je gerust stellen dat veel mensen hier behoefte aan hebben. Kerken lopen leeg, maar mensen hebben wel degelijk behoefte aan zingeving en stilte. Kloosters hebben dit van oudsher in zich. Contemplatieve ordes leven al sinds eeuwen teruggetrokken van de wereld om zich af te stemmen op gebed, stilte en op God, maar natuurlijk ook op zichzelf (naar binnen kijken) en de medemens. Uiteindelijk gaat het er in het pure Christendom om wie we zijn als mensen met elkaar, de liefde.

Het kloosterleven

In bijna alle westerse, Christelijke, kloosters wordt geleefd volgens de leefregels van de heilige Benedictus, een geestelijke die leefde van 480 tot 547. Hij wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. De regels van Benedictus zijn een belangrijk uitgangspunt voor het kloosterleven.

Ze gaan over het gemeenschappelijk delen van bezittingen, over hoe te leven in praktische zin, over het dagelijkse gebed en alles wat er aan de orde komt wanneer een groep mensen op contemplatieve wijze met elkaar samenleeft. Centraal staat het werken voor de gemeenschap en de spirituele verdieping. Deze leefregels geven een duidelijke structuur aan het kloosterleven. Juist deze structuur geeft rust zeggen de 

kloosterretraite groep op graskloosterlingen. Ze hoeven over veel zaken niet meer na te denken. Die zijn al ‘geregeld’. Hierdoor hebben ze tijd voor gebed, werk en studie.

De kloosterlingen

Tijdens retraites valt het op dat juist de persoonlijke verhalen van de zusters en de broeders de deelnemers  bijzonder inspireren; hoe zij ertoe kwamen in te treden, hoe zij afstand hebben genomen van wereldse zaken, hoe zij krachtige keuzes hebben gemaakt in hun leven en uiteindelijk, op hun manier, zich inzetten voor een betere wereld. 

Zo zijn er ook actieve ordes die gebed en contemplatie combineren met de zorg voor de medemens; van oudsher werken zij in de zorg, onderwijs of het pastoraat. De contemplatieve ordes daarentegen leefden en leven teruggetrokken van de maatschappij en wijden hun dagen aan gebed, studie en arbeid; van oudsher boekdrukkunst, iconen schilderen, kennis vergaren over geneeskrachtige planten, maar ook bierbrouwen en kaarsen maken. Zij willen veeleer door hun manier van leven een verschil maken. Hun contemplatieve leven werkt hoe dan ook door in de wereld, zo stellen zij.

paters tijdens kloosterretraiteEen retraite in een klooster

De grote behoefte aan rust, stilte en bezinning vandaag de dag is de kloosterlingen niet ontgaan. Steeds meer stellen zij hun deuren open voor mensen die zoeken naar stilte en afzondering om tot zichzelf te komen. De kloosterretraites, georganiseerd door Wandel naar Jezelf, zijn altijd een combinatie van kennismaken met het klooster, wandelen in de natuur, lichaamsoefeningen (yoga+) en meditatie. Daarnaast is er de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek. Voor de een is het deelnemen aan de gebedsdiensten belangrijk, voor de ander juist de combinatie van yoga, meditatie en wandelen. Allemaal zijn van harte welkom! Niets is verplicht. Sinds 2018 organiseert Wandel naar Jezelf retraites in Doetinchem bij de Willibrords abdij. De vroegere boerenhoeve van de abdij is omgebouwd tot een modern en aangenaam retraite centrum, genaamd Abdijhoeve Betlehem. Anno 2024 wonen en werken 8 broeders in de abdij. De abdijhoeve is hun belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast is er ook een winkel.

zuster met eten in het kloosterZie het overzicht van al onze kloosterretraites. Of klik direct door naar een van de evenementen:

Overigens: voor wie liever niet deelneemt aan een retraite in een klooster, organiseert Wandel naar Jezelf ieder jaar ook retraites op natuurlocaties